Най-големият асортимент на Майорал и Guess в България!

Проект BG-RRP-3.005-2481-C01 по процедура № BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“

 

 

Проект и главна цел: BG-RRP-3.005-2481-C01 по процедура № BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по Национален план за възстановяване и устойчивост

Дейност: “Създаване на онлайн магазин”
 
Бенефициент: КИДЗ  ЕООД
 
Обща стойност: 20 000 лв.
 
Начало: 01.10.2023 г.
Край: 30.06.2024 г.

 

 

Последвайте ни:

Facebook Instagram
Visa Mastercard Maestro