Най-големият асортимент на Майорал и Guess в България!

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: www.Kidz.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Кидз Еоод си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 

I. Общи условия

 • www.Kidz.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Кидз Еоод.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online) от Кидз Еоод.
 • Кидз Еоод чрез www.Kidz.bg има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Кидз Еоод чрез www.Kidz.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Кидз Еоод чрез www.Kidz.bg на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
 • Кидз Еоод чрез www.Kidz.bg се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
 • Кидз Еоод не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.Kidz.bg”.
 • Кидз Еоод не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и с тези, налични в магазините.
 • Кидз Еоод не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Кидз Еоод допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 • Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможно до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само потвърждаване на поръчката по телефон гарантира доставката на продукта.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
 • Обявените в сайта цени могат да се различават от тези в магазините на Кидз Еоод. Обявените промоционални цени могат да се отнасят само за определени магазини на Кидз Еоод.
 • Поръчаните чрез сайта продукти се придружават опис и от касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).

 

II. Права и задължения на страните
 

1. Кидз Еоод се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
 • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не с повече от 14  работни дни.
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява.
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани)

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Възможно е доставката да бъде извършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Кидз Еоод се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на адрес гр.Бургас, ул.Петко Каравелов 19, за Кидз Еоод.

 

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,  да върне някои или всички от получените артикули.

 

В рамките на горния срок следва да върнете стоката по един от следните начини:

    - в най-близкия  магазин, където и ще му бъде възстановена заплатената сума:
- като я изпрати на следния адрес: КИДЗ ЕООД, пл.Тройката No.3, магазин Kidz, с платени  куриерски разходи. В този случай трябва да ни посочи и банкова с-ка по която ще бъде възстановена заплатената от него сума

Стандартният Формуляр за отказ може да бъде намерен и попълнен тук: Формуляр за отказ. За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП

Кидз Еоод възстановява всички суми, получени от потребителя. Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.
 

Връщането се допуска при следните условия:

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Кидз Еоод електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Кидз Еоод – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
 • клиентът съгласува с представител на Кидз Еоод адреса, на който Кидз Еоод желае да получи обратно стоката;
 • съгласно разпоредбите на ЗЗП, Кидз Еоод възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

Кидз Еоод си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на суми платени с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

 

III. Лични данни

 • Кидз Еоод чрез “www.kidz.bg” полага дължимата грижа за защита наличните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Кидз Еоод може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
 • Кидз Еоод чрез “www.kidz.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие насъщия, изпратено на следния e-mail адрес: info@kidz.bg.
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Кидз Еоод чрез “www.kidz.bg””. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • С извършването на регистрация в www.kidz.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

 

IV. Разкриване на информацията

 • “Кидз Еоод чрез “www.kidz.bg” ” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества,физически лица и други, освен в случаите когато: 
 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
 • Кидз Еоод чрез “www.kidz.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

V. Отговорност 

 • Кидз Еоод чрез “www.kidz.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Кидз Еоод чрез “www.kidz.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Кидз Еоод чрез “www.kidz.bg”.

 

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на Кидз Еоод съобразно българскотозаконодателство.

За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове: ОРС

 

VII. Гаранционни условия:

 1. При наличие на фабричен дефект на артикул , фирма Кидз Еоод го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъв или връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.
 2. За артикулите, за които е посочен гаранционен срок по време на експлоатацията, фирма Кидз Еоод се задължава да отстрани дефекта в срок от 30 дни от представянето на продукта за рекламация в някой от обектите на Кидз. Клиентът е длъжен да представи касов бон или фактура за покупката на артикула от магазините на КОМСЕД.
 3. С изключение на задълженията, описани по-горе,Кидз Еоод не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

 

VIII. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

 1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

 

IX. Допълнителни условия:

 1. Кидз Еоод не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
 2. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

 

X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг

Уеб сайтът www.kidz.bg ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.kidz.bg. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

 

XI. Имейлинг политика

С извършването на регистрация в www.kidz.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 

 XII. Цени на продуктите

Цените на продуктите във физическите магазини могат да се различават от тези, посочени в сайта. Някои промоции могат да са валидни само за сайта или само за определени физически магазини. Не може да се наслагват отстъпки от различни промоции, карти за отстъпки, талони и др.

Последвайте ни:

Facebook Instagram
Visa Mastercard Maestro